Det finns arter av havssniglar som använder insulin som jaktvapen. Havssniglarna sprutar ut insulin i ett fiskstim, och ger på så sätt fiskarna lågt blodsockervärde. Fiskarna blir omtöcknade och ett lätt byte för sniglarna. Amerikanska forskare har, tillsammans med bland annat danska forskare, studerat fenomenet.