Läkemedel designas för att påverka människan, och ofta i låga koncentrationer. Men rester av läkemedel hamnar i våra vatten via reningsverken, och även andra biologiska varelser påverkas. Tekniken för att rena vatten från läkemedelsrester har funnits i tjugo år, men så länge det inte finns lagkrav eller ens rekommendationer händer ingenting.