Sälmask är en parasit som har både torsk och sälar som mellanvärd. Forskare har nu undersökt östersjötorsk, och funnit att angreppen är som störst på torsk i närheten av sälkolonier längs Skånes och Blekinges kuster. Norrut i östersjön var angreppen mycket mindre, trots att de största koncentrationerna av säl finns där.