Burfiskeprojektet, där man försöker utveckla ett sälsäkert sätt att bedriva fiske, är inne på sluttampen. I veckan avslutas de försök som pågått de senaste åren. Försöken har finansierats av EU och Havs- och vattenmyndigheten.