De två japanska valfångstfartyg som nu stävar mot Antarktis har lämnat sina harpuner hemma. Detta sedan FN dömt ut fjolårets valjakt som olaglig. Den japanska fiskerimyndigheten hävdar att valarna fångats i forskningssyfte, vilket kraftigt ifrågasatts av såväl FN som många miljöorganisationer.