Allt större mängder kväve når reningsverken via avloppsvattnet. Orsaken är att vår konsumtion av kött har ökat med mer än en tredjedel mellan 1980 och 2011. Kött innehåller mycket protein som i sin tur innehåller 16 procent kväve. Kvävet hamnar i urinen som sedan förs vidare till reningsverken, Där måste vattnet renas allt bättre för att inte bidra till övergödningen när det kommer ut i havet.