Uppsala universitet har en forskningsanläggning i Lysekils kommun som kallas för ”Lysekilsprojektet”. Det är en vågkraftspark där man testar olika sorters tekniska lösninga och studerar hur vågkraften kan komma att påverka miljön och de organismer som lever i testområdets närhet. Nu har projektet fått tillstånd att utöka nuvarande område, vilket innebär att man får lov att installera högst 20 vågkraftsaggregat.