Medan havsörnarna i stora delar av landet visat allt mindre problem med miljögifter har höga halter av PCB och DDT uppmätts under senare år i örnar längs Bottenhavskusten. Tomas Birkö, ordförande i ångermanlands ornitologiska förening, ser mycket allvarligt på situationen, och tycker att det behövs en nationell samordning för att få ett grepp om läget.