Vid landets avloppsreningsverk pågår flera försök att hitta bra metoder att få bort läkemedelsrester och andra miljöfarliga ämnen från vattnet. I Torekov testar man att använda gasen ozon, som visat sig slår sönder flertalet läkemedelssubstanser helt och hållet.