Blåmusslor renar vatten – och vid odling i stor skala kan det bli djurfoder och ekologisk gödning. Kalmar kommun arbetar för att få till mer storskalig musselodling i östersjön. Under veckan träffades forskare, representanter från östersjöländerna, regeringen och kommunen i Kalmar för att arbeta med en EU-ansökan. – Det finns så otroligt många fördelar med det här. Vi måste ha nya lösningar på östersjöns miljöutmaningar, säger Gunilla Vannmer, utsedd av regeringen för att hantera fiskestrategin i östersjön.