Den ökande utbredning av gråsäl ställer till bekymmer för yrkesfisket. Havs- och vattenmyndigheten delar ut ersättning till 14 länsstyrelser för skador orsakade av säl på fiske. Grundprincipen är att sälskador helst ska förebyggas istället för att ersättas när skadorna väl har uppstått.