Sverige bör satsa på ett nytt forskningsfartyg som ersättare för det skrotade Argos. Det är rekommendationen i den utredning som gjorts av SLU, SMHI och Kustbevakningen på regeringens uppdrag. Sverige behöver ett väl fungerande forskningsfartyg för främst fiskundersökningar och oceanografi. Idag finns ett samarbete med Danmarks Tekniske Universitet och det danska fartyget Dana.