östersjöns illa omtyckta algblomningar under sommaren kommer allt tidigare. I genomsnitt tre veckor tidigare än för 35 år sedan, och de är dessutom större numera. Det visar en ny forskningsstudie som baserar sig på satellitobservationer. Ytansamlingar av dessa cyanobakterier har numera sin tyngdpunkt redan omkring den 19 juli, jämfört med 8 augusti i början av perioden. En sådan tidsförskjutning har ansetts vara en trolig framtida effekt av klimatförändringen, men tycks alltså redan vara här.