Höga halter av miljögifter som PCB, DDT och kvicksilver har upptäckts i fiberbankarna längs norrlandskusten. Halterna av kvicksilver och krom är de högsta som någonsin uppmätts. Det visar en ny undersökning från Sveriges geologiska undersökning, SGU. Koncentrationen av miljögifterna är högst i anslutning till gamla trä- och pappersindustrier, vilket är bakgrunden till att de största problemen finns längs Norrlandskusten.