Stora fartygsolyckor beräknas inträffa ungefär vart fjärde år på östersjön och i Västerhavet, och risken för att olja ska läcka ut är stor. Vid ett oljespill är det viktigt att alla inblandade aktörer vet exakt vem som har ansvar för vad, och därför har svenska myndigheter gemensamt tagit fram en ny strategi för arbetet med oljeskydd.