Havsbaserad vindkraft utgör inte någon risk för det känsliga torskbeståndet i Kattegatt när den väl är i drift. Det går också att undvika negativa effekter för torsken under byggtiden. Det visar en ny doktorsavhandling från Chalmers.