Göteborgs universitet har fått närmare 32 miljoner kronor för forskning kring vattenbruksrelaterade frågor. Det är två projekt som beviljats drygt 15 miljoner kronor vardera. Det ena fokuserar på att med ett hållbarhetsperspektiv minska beroendet av fiskolja och fiskmjöl i fiskfoder och minska utsläppen av näringsämnen. Det andra projektet siktar in sig på att utveckla hållbar storskalig odling av makroalger i Sverige.