Forskare vid Luleå tekniska universitet studerar skyddade zoner i östersjön, och i vilken grad de beslut om förvaltningen av områdena bygger på Helsingforskonventionen och EU:s regelverk Natura 2000. Man har upptäckt att det finns brister i hur beslut om förvaltningen av östersjön grundar sig på de regelverk och riktlinjer som finns angående genetisk mångfald.