Framtida generationer måste betala mer för våra koldioxidutsläpp än vad regeringar världen över idag räknar med. Klimatmodellerna som uppskattar vad ekonomiska och sociala skador kostar måste förbättras, skriver flera forskare i tidskriften Nature. Syftet med kommentaren i Nature är att diskutera modeller och analyser som tillåter oss att beräkna en nödvändig miniminivå för koldioxidsskatt, och bidra till det globala politiska samtalet om hur klimatförändringens skadeverkningar bäst hanteras.