östersjön har stora problem med syrefria havsbottnar. I Hanöbukten utanför Simrishamn och i Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård prövar forskare att med hjälp av vågdrivna syrepumpar efterlikna en naturlig process för att återställa bottnarna.