Skyddsjakt på knubbsäl och gråsäl får ske från den 16 april. Under 2014 får 110 knubbsälar och 290 gråsälar fällas. Skyddsjakten behövs för att minska skador och skydda det kustnära fisket, enligt Naturvårdsverket.