Algblomning kan medföra att gifter produceras lokalt i ett havsområde medan samma art kan vara betydligt mer oproblematisk på närliggande platser. – Inne i fjordar är det förvånansvärt lite genetiskt utbyte. Ute i öppet hav är det större spridning men ändå skillnader mellan olika populationer, säger Anna Godhe från Göteborgs universitet.