Stigande globala temperaturer kommer att leda till ökande naturliga utsläpp av växthusgasen metan från vattenmiljöer – något som i sin tur kan bidra till ytterligare uppvärmning på jorden. Denna onda cirkel visas i en studie som publiceras i tidskriften Nature. Studien baseras på data från hundratals experiment och fältmätningar och visar att metanutsläppen från våtmarker, sjöar och risfält ökar med ökande temperatur.