Svenska och amerikanska forskare har gjort en storskalig kartläggning av östersjöns mikroorganismer. Studien ökar kunskapen om klimatförändringarnas effekter, och kommer att vara viktig för framtida förvaltning av haven. Hela 22 miljoner gener hos virus, bakterier och plankton har identifierats.