På en båtbotten fäster allt från bakterier och alger till musslor och havstulpaner. Eftersom dessa har så olika biologi varierar det hur mycket gift det krävs för att ta kål på de olika organismerna. Genom att istället för att använda ett gift som tar död på allt blandar ihop ett antal skräddarsydda gifter kan resultatet bli att gifterna totalt sett ger mindre skada på den omkringliggande miljön. Det visar en avhandling av Ida Wendt, Göteborgs universitet.