Den mest välkända havsborstmasken är kanske sandmasken Arenicola, som lämnar sina högar av renad sand på grunda bottnar på västkusten. Nästan alla havsborstmaskar lever i havet, en del kryper fritt bland alger och stenar på havets botten och har ögon och antenner längst fram. Andra lever fastsittande i rör och kan se ut som blommor när de sträcker ut sina färggranna tentakelkronor. Vissa gräver i sedimentet medan andra lever fritt simmande i vattenmassan. Havsborstmaskar är ofta talrika och får därmed stor inverkan på den miljö de lever i. De syresätter bottnar genom sitt grävande, och rören, som kan vara av både kalk och lera, utgör bostad för många andra organismer. Ibland bildas hela rev av rören och dessa rev har ofta hög biodiversitet.