Fyra projekt får dela på åtta miljoner kronor för forskning om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten”. De handlar om att ta fram indikatorer för det marina direktivet för djurplankton, främmande arter, födovävar i fria vattnet och kustfisksamhällen. Pengarna kommer från miljöforskningsanslaget och delas ut av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.