Forskare inom det strategiska forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM) har beräknat hur mycket av det organiska kol och kväve som produceras i östersjön som sjunker ned från ytskiktet varje år. Detta är en viktig process för havens biogeokemiska kretslopp, och har stor inverkan på hela östersjösystemet.