Ryska och svenska forskare har upptäckt att utsläppen av den kraftigt klimatpåverkande gasen metan från östsibiriska havet är betydligt större än vad som tidigare varit känt. De höga halterna av metan i havsvattnet tyder på att permafrosten i havsbotten tinar.