Ett nytt verktyg för kartläggning och analys av övergödning i kustvatten finns i SMHI Vattenwebb. Verktyget kan användas för att se och kartlägga påverkan från omgivande landområden och angränsande kustbassänger. även strömningsförhållanden utmed kusten kan visas.