Oljetransporterna över östersjön kommer att öka markant, vilket innebär större risk för oljeutsläpp och olyckor. En rad olika myndigheter jobbar därför fram en ny oljestrategi. Det kan handla om att samla ihop länsar för att skydda skärgården vid oljeutsläpp, veta vilka områden som är mest skyddsvärda, eller vilka delar av året som är extra känsliga.