Forskare vid Göteborgs universitet har funnit att spridning av alger sker mycket mer begränsat än vad man tidigare trott. Släktskapet mellan de olika populationerna av växtplankton beror inte på avståndet emellan bestånden utan hänger snarare ihop med den regionala havscirkulationen.