En av effekterna av klimatförändringar är att havsnivåerna stiger. I södra östersjöregionen pågår dessutom en landsänkning, som ytterligare förstärker effekterna av en stigande havsnivå. Förvaltningen måste vara beredd att möta de förändringar som oundvikligen är på väg, säger Anders Omstedt, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet.