En ny internationell studie visar att begreppet funktionell diversitet kan få stor betydelse när det gäller vilka områden som är mest skyddsvärda. Istället för att fokusera på artrikedom, dvs. antalet olika arter bör man analysera arternas olika roll i ekosystemet; såsom vad och hur de äter och var och hur de lever. Helt enkelt lägga till olikhet i konceptet biodiversitet, som en av forskarna uttrycker det.