Att förbättra havsmiljön i östersjön är ingen förlustaffär. Genom ett framgångsrikt miljöarbete i östersjön behåller man fler arbeten inom jordbruket än om ingenting görs. Arbetstillfällena inom fisket ökar, men den största ökningen av arbetstillfällen väntas komma inom turistnäringen.