Ospar-kommissionen, som hanterar skyddet av Nordostatlantens marina miljö, har beslutat att utveckla en åtgärdsplan för att minska den marina nedskräpningen.