Svensk produktion av fisk och musslor ökar, visar statistik för 2012. Det är odlingen av röding som står för den största ökningen, men även musselodling har ökat. Totalvärdet av matfiskproduktionen under 2012 var cirka 340 miljoner kronor.