Djupdata för hela det svenska havsområdet kommer att vara digitaliserat senast 2015. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Sjöfartsverket och Havs- och vattenmyndigheten. I Sjöfartsverkets arkiv finns drygt 8000 analoga kartor med djupdata från sjömätningar utförda från slutet av 1800-talet och framåt.