Torskfiske med långrev har fått sin miljömärkning indragen. Orsaken är att bifångst av fåglar saknas i rapporteringen. Dykande havsfåglar är vanliga längs östersjöns kuster och kan fastna på långrevarnas krokar. Om fisket påverkar havsfågelstammen måste åtgärder vidtas. Det östra östersjötorskfisket har varit MSC-certifierat i två år.