Havs- och vattenmyndigheten har nu färdigställt de regler som gäller för hur svenska sjöar, vattendrag och kustvatten ska bedömas för att kunna bestämma deras miljöstatus.