Algblomningen har redan börjat i sydöstra östersjön. Det visar SMHI:s satellitbilder. Algblomningen har även konstaterats av Kustbevakningen på plats utanför Polens och Litauens kust. Normalt brukar de första algblomningarna inte registreras förrän i juli.