Mistra och Formas har beslutat att gemensamt utlysa medel inom miljöforskning, där forskning om vattenbruk kommer att vara en del. Förhoppningen är att forskningen ska bidra till att utveckla ett hållbart vattenbruk i Sverige.