Mycket tyder på att tillväxten av antalet knubbsälar i Skagerrak har avstannat. – I och med att vi nu har ungefär lika mycket sälar här som för 100 år sedan, ser vi det här som en naturlig process, säger Tero Härkönen, sälforskare på Naturhistoriska riksmuseet.