Vi måste radikalt minska på utsläppen av fosfor och kväve, stoppa miljögifter och samtidigt stoppa utkastet av fisk, skriver Mattias Klum, vars film om östersjön just visats på SVT. Problemen är så omfattande och komplexa att politiker, företag och medborgare måste lösa dem tillsammans.