Det blir inget förbud för att kasta tillbaka fisk som är för liten eller av fel sort. En överenskommelse har nåtts mellan EU:s fiskeministrar. Den svenska regeringen tyckte att ministrarnas förslag till ny fiskepolitik var för svagt och kryphålen för stora.Därför röstade Sverige, som enda land, emot förslaget.