En studie gjord av forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet visar att allt fler svenskar anser att en förändrad livsstil är nödvändig för att lösa klimatkrisen, medan färre tror på tekniska lösningar. Mellan 2005 och 2010 hade livsstilsförespråkarnas andel mer än fördubblats, från runt 20 till över 50 procent.