Tumlarna har stadigt minskat i antal. Genom att sätta ut detektorer i olika havsområden har man inom projektet SAMBAH – Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise – skaffat sig kunskap om var tumlare finns. Nu lider projektet mot sitt slut.