Det är stora skillnader i kostnader och resursförbrukning för att åtgärda övergödning. Det konstateras i en ny rapport från IVL. Studien har genomförts i Gävle fjärdar, ett kustområde som under lång tid tillförts näringsämnen från flera olika källor.