Ny teknik har lett till tre stora vrakfynd i östersjöns vatten inom loppet av ett år. Nu hoppas Johan Rönnby, professor i marinarkeologi, att den avancerade tekniken även ska lyckas hitta sådana skatter från bronsåldern.