Riksrevisionen har granskat svensk klimatforskning, och anser att det är oklart i vilken mån forskningen faktiskt stöder klimatmålen. Det är svårt att bedöma resultaten, och det finns ingen samordning, uppföljning eller samlad strategi, enligt Riksrevisionen.